+420 605 902 903 info@solbien.com
 CZ  |  EN 


Realizace

EWA aerobic fermentor instalace

44 úspěšných instalací v 8 zemích světa

ewa-world

 

 

THAJSKO

zpracovávaný bioodpad: biologicky rozložitelný odpad z úpravy zeleně, organický odpad ze směsného komunálního odpadu

produkt: kompost

ewa-thai

 

NOVÁ KALEDONIE

odpad: bioodpad, papír, zvířecí hnůj, VŽP ze zpracování ryb

produkt: kompost

ewa-ncal

 

 

ŠVÉDSKO

odpad: zelený bioodpad, horse manure

product: compost and biofuel

ewa-swe

 

 

IZRAEL

odpad: testy různých druhů biologicky rozložitelných odpadů

produkt: kompost

ewa-isr

 

SLOVENSKO

odpad: bioodpad z údržby zeleně, zvířecí hnůj

produkt: kompost

ewa-svk

 

 

SLOVENSKO – STARÁ TURÁ

odpad: bioodpad z údržby zeleně, zvířecí hnůj

produkt: kompost

ewa-svk-st

 

 

ČESKÁ REPUBLIKA – JEMNICE

odpad: bioodpad z údržby zeleně, papír, gastroodpad

produkt: kompost

ewa-cz-j

 

 

VSETÍN

odpad: bioodpad z údržby zeleně

produkt: kompost

ewa-cz-v

 

 

ZLÍN

odpad: bioodpad z údržby zeleně

produkt: kompost

ewa-cz-z

 

 

VIMPERK

odpad: bioodpad z údržby zeleně

produkt: kompost

ewa-cz-vimp

 

PELHŘIMOV

odpad: bioodpad z údržby zeleně

produkt: kompost

ewa-cz-p

 

ČESKÁ REPUBLIKA - SPOLUSPALOVÁNÍ

ewa-cz

 

 

SOLBIEN a.s.

Dvořákova 1041/15

702 00 Ostrava - Mor. Ostrava

Czech Republic

info@solbien.com

 

DON´T WASTE YOUR WASTE

 

© 2019 SOLBIEN a.s. | power by <mar::k> | v.03/2019