+420 605 902 903 info@solbien.com
 CZ  |  EN 


EWA

Ecological Waste Apparatus

K ČEMU JE FERMENTOR EWA URČEN?

Unikátní patentovaná technologie sloužící ke zpracování prakticky veškerých biologicky rozložitelných odpadů je umístěná do standardizovaného lodního (ISO) kontejneru.

CO FERMENTOR EWA UMÍ?

V průběhu 48 hodin fermentor EWA zpracuje a zhygienizuje 10 - 17 tun BRO pomocí řízené, aerobní, termofilní fermentace a vyrobí z něj substrát vhodný pro agrotechnické využití.
Během dalších 48 hodin fermentor EWA využívá zbytkové teplo z fermentačního procesu pro dosušení fermentátu na vlhkost 30 %, a přípraví tak zpracovanou biomasu pro energetické využití.

 • rychlé zpracování odpadu (48/96 hodin)
 • šetrný k životnímu prostředí
 • bez zápachu
 • bez výskytu obtížného hmyzu
 • bezodpadová, čistá technologie
 • 100% garatovaná hygienizace celého objemu zakládky
 • splňuje Nařízení 1774/2002 EC o nakládání s vedlejšími živočišnými produkty
 • automaticky řízený a kontrolovaný proces zpracování odpadu
 • dálkový monitoring procesu (internet)
 • snadná přeprava a instalace
 • modulární koncepce pro zpracování většího množství odpadu
 • výstupem je certifikovaný výrobek, biomasa k energetickému nebo agrotechnickému využití

 

JAK FERMENTOR EWA PRACUJE?

Technologie využívá řízené, aerobní, termofilní fermentace v uzavřenén prostoru. V aerobním fermentoru EWA jsou nastaveny optimální podmínky pro nastartování fermentačního procesu, který je podmíněn přirozeně se vyskytujícími bakteriemi v každé zakládce. 

Bakterie v průběhu 48 hodin stabilizují a tepelně hygienizují celý objem kontejneru. Během dalších 48 hodin využíváme zbytkové teplo pro dosušení fermentátu na vlhkost 30 %. 

Pro zajištení optimálního procesu je objem zakládky provzdušňován aeračními injektory a průběžně překopáván systémem 36 fréz a korečkového dopravníku. 

Celý proces je automatizovaný a dálkově monitorovaný.

 

obr1

 

Technické parametry

Rozměry

délka: 12 192 mm

šířka: 2 438 mm

výška: 2 896 mm

Hmotnost prázdného kontejneru: 14 800 kg

Maximální hmotnost plného kontejneru: 32 000 kg

Objem pracovní části: 36 m3

Hmotnost jedné zakládky: 10-17 t

Instalovaný příkon: 15 kW

SPOTŘEBA EL. ENERGIE NA ZPRACOVÁNÍ

1 t kompostu: 5 kWh

1 t biopaliva: 8 kWh

Výhřevnost 1 kg biopaliva: 10-12 MJ

 

solbien_ETV-Certificate

 

SOLBIEN a.s.

Dvořákova 1041/15

702 00 Ostrava - Mor. Ostrava

Czech Republic

info@solbien.com

 

DON´T WASTE YOUR WASTE

 

© 2019 SOLBIEN a.s. | power by <mar::k> | v.03/2019