+420 605 902 903 info@solbien.com
 CZ  |  EN 


Řešení zpracování bioodpadů

ODPAD

  • Biologicky rozložitelný odpad z údržby zeleně parků a zahrad
  • Koňský hnůj a drůbeží podestýlka
  • Kaly z čistíren odpadních vod
  • Odpad z lesnictví, odpadní kůra a korek
  • Odpad ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kvasnic atd.
  • Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a jídelen
  • Biologicky rozložitelný odpad z výroby papíru, lepenky, dřeva a celulózy a papíru
  • Vodní hyacint
  • a další ...

Organický odpad se kupí, zapáchá, je kontaminován patogenními bakteriemi, Salmonelou, E. coli, viry a různými parazity. Je infekční, ekotoxický, může obsahovat těžké kovy, hlavně As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn a další organické kontaminanty. Odpad biologického původu musí být hygienizován (desinfikován) a stabilizován, aby bylo možné jej recyklovat bez negativního dopadu na zdraví a prostředí. Při kompostování tradiční cestou trvá zhruba rok než se bioodpad přemění na kompost. Během kompostování je třeba materiál provzdušňovat a překopávat, aby nezačal zahnívat a produkovat metan.

Organický odpad tvoří až třetinu směsného komunálního odpadu, který je vyvážen na skládky, kde se brzy začne rozkládat na metan, který tvoří 19 % globálního oteplování způsobeného lidmi. Dnešní iniciativy nabádají společnost k třídění odpadů v místě vzniku a města a obce mají dubna 2019 povinnost zajistit místa pro třídění bioodpadů celoročně, ne jen od jara do podzimu, jak tomu bylo zvykem. Sběr a zpracování zahradních odpadů (tráva, listí, větve, zbytky ovoce a zeleniny) zvládne každá městská kompostárna, ale problém nastává když se jedná o maso, kosti nebo zbytky jídel. To jsou materiály, se kterými si hravě poradí bioreaktory EWA a AFR, které byly navrženy tak, aby uměly zpracovat i problematické odpady.

ŘEŠENÍ

Problematický a potenciálně nebezpečný organický odpad může být přeměněn na kvalitní produkt s pozitivním dopadem na životní prostředí. Pokud se zpracuje ve  fermentoru EWA nebo AFR a poté se použije jako hnojivo na polích. Půda tím získá jak živiny, tak důležitou organickou hmotu, která zlepšuje půdní vlastnosti a schopnost zadržovat vodu

Patogenní mikroorganismy, Salmonella, E. Coli a vajíčka parazitů jsou zničeny působením vysokých teplot, které vznikají uvnitř fermentoru díky kontrolovanému procesu kompostování a proto není třeba žádných externích zdrojů tepla. Po vyložení z bioreaktoru je substrát horký, voní po lese a dá se použít rovnou jako rekultivační substrát, nebo se na pár týdnů uloží, aby vychladl, stabilizoval se a vyzrál v kompost. Protože už nezapáchá, je možné jej uložit i v zastavěné oblasti.

Aerobní fermentace je přírodní proces, který hygienizuje širokou škálu biologicky rozložitelných odpadů, které do bioreaktorů EWA a AFR naložíte a to včetně problematických kalů z čistíren odpadních vod a vedlejších živočišných produktů. Protože jsou fermentory uzavřené a tepelně izolované umíme kontrolovat a nastavit podmínky uvnitř pracovního prostoru a tím pádem zajistit ideální podmínky pro rychlý průběh aerobní fermentace. EWA a AFR jsou dnes nejefektivnějšími uzavřenými kompostovacími zařízeními na zpracování organického odpadu na trhu se zaručenou 100% hygienizací celé zakládky.

HYGIENIZACE

hygi01

hygi02

 

 

 

 

 

 

SOLBIEN a.s.

Dvořákova 1041/15

702 00 Ostrava - Mor. Ostrava

Czech Republic

info@solbien.com

 

DON´T WASTE YOUR WASTE

 

© 2019 SOLBIEN a.s. | power by <mar::k> | v.03/2019